Please Wait ... Processing Page ...
:: COLLEGER'S DATABASE ::
 
REG. NO (NIM) REAL NAME STATUS GENDER YEAR BIRTH (AGE) PHONE ADDRESS Remarks Photo
142149 Muh. Syarwan ACTIVE   PRIA 2014 Pajalele, 10 March 1995 (24) --- no record --- Pajalele --- no remarks --- --- no picture available ---
142148 Marissa Arsyak ACTIVE   WANITA 2014 Ujung Pero, 20 October 1996 (23) --- no record --- Ujung Pero --- no remarks --- --- no picture available ---
142147 Baharuddin ACTIVE   PRIA 2014 Doping, 02 February 1994 (25) --- no record --- Doping --- no remarks --- --- no picture available ---
142146 Nining Safitri Syahril ACTIVE   WANITA 2014 Pompanua, 27 September 1996 (23) --- no record --- Pompanua --- no remarks --- --- no picture available ---
142145 M. Irvan Nugraha Imran ACTIVE   PRIA 2017 Sengkang, 13 April 1997 (22) --- no record --- Sengkang --- no remarks --- --- no picture available ---
142144 Besse Nikmah Rahayu ACTIVE   WANITA 2014 Tampangeng, 24 August 1996 (23) --- no record --- Tampangeng --- no remarks --- --- no picture available ---
142143 Nurnaninsi ACTIVE   WANITA 2017 Palendongan, 25 May 1996 (23) --- no record --- Palendongan --- no remarks --- --- no picture available ---
142142 Jumarni ACTIVE   WANITA 2017 Lajokka, 19 June 1996 (23) --- no record --- Lajokka --- no remarks --- --- no picture available ---
142141 Asmawati Umaerah ACTIVE   WANITA 2014 Panre, 26 September 1996 (23) --- no record --- Panre --- no remarks --- --- no picture available ---
141247 Baharuddin ACTIVE   PRIA 2017 Doping, 02 February 1994 (25) --- no record --- Doping --- no remarks --- --- no picture available ---
  showing 30 from 32 data